IPB

Sveikas, svety! ( Prisijungti | Uþsiregistruoti )

2 Puslapiai: V  1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Standard turnyrø decklists
Algirdas
raðyti 2013-10-12 16:03
Paraðyta: #1
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
2013-10-12, GPT Vienna Top 4

I vieta - Donatas Norkus
White Weenies
» Slapukas (spoiler) «

II vieta - Lukas Lazarevas
Naya Midrange
» Slapukas (spoiler) «

III vieta - Gintaras Jasiulionis
WR midrange
» Slapukas (spoiler) «

IV vieta - Andrius Rakovas
RG monsters
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Algirdas, 2013-10-13 17:22


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2014-01-05 15:00
Paraðyta: #2
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
2014-01-04, PTQ Atlanta

I vieta - Algirdas Neniðkis
Pieniðkos deðrelës
» Slapukas (spoiler) «


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lukse
raðyti 2014-01-05 22:22
Paraðyta: #3
Grupë: Nariai
Ið kur: Vilnius
2014-01-04 PTQ Atlanta

VII vieta - Lukas Lazarevas
Naya Midrange
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Lukse, 2014-01-05 22:23


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2014-12-07 17:51
Paraðyta: #4
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
2014-12-06, GPT Manila Top 4

I vieta - Eglë Deviþytë
AC/DC Whip
» Slapukas (spoiler) «


II vieta - Andrius Averjanovas
Tiomka Agresyvas
» Slapukas (spoiler) «


III vieta - Algirdas Neniðkis
AC/DC - Whip
» Slapukas (spoiler) «


IV vieta - Erikas Rudenia
Abzan midrange
» Slapukas (spoiler) «--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Blast
raðyti 2014-12-07 17:56
Paraðyta: #5
Grupë: Nariai
Ið kur: Vilnius
'Tiomka Agresyvas' . biggrin.gifD Algirdai , nenustosi stebint su pavadinimais. biggrin.gif

Sveikinimai ! smile.gif Bent si karta TOP'ai ne Abza'n'Cash Deck'ai. smile.gif

Ðià þinutæ keitë Blast, 2014-12-07 17:58


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2014-12-07 18:01
Paraðyta: #6
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
QUOTE(Blast @ 2014-12-07 17:56) *

'Tiomka Agresyvas' . biggrin.gifD Algirdai , nenustosi stebint su pavadinimais. biggrin.gif

Ne mano darbas. Að tik raðau tai, kas paraðyta ant decklist. wink.gif


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Èiunganèius
raðyti 2014-12-07 18:15
Paraðyta: #7
Grupë: Nariai
Ið kur: Vilnius
QUOTE(Blast @ 2014-12-07 17:56) *

'Tiomka Agresyvas' . biggrin.gifD Algirdai , nenustosi stebint su pavadinimais. biggrin.gif

Sveikinimai ! smile.gif Bent si karta TOP'ai ne Abza'n'Cash Deck'ai. smile.gif

Taigi að topose su abþan cað deku wink.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Blast
raðyti 2014-12-07 18:19
Paraðyta: #8
Grupë: Nariai
Ið kur: Vilnius
1/4 is totaly fine. Cia nieko rimto ar smth like that, tiesiog asmeniskai mane (ne mano deck'us) nervinantis deck'as. biggrin.gif Nes neatsimenu metos kur buvo tokiu kaip dabartinei. ^^


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ragabash
raðyti 2014-12-07 22:02
Paraðyta: #9
Grupë: Nariai
Ið kur: Vilnius
Tiomka Agresyvas should be coined to me biggrin.gif


--------------------
paveikslëlis

"That is not dead which can eternal lie.
And with strange aeons even death may die."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Skirmis
raðyti 2014-12-09 20:36
Paraðyta: #10
Grupë: Nariai
Ið kur: Vilnius
QUOTE(Blast @ 2014-12-07 18:19) *

1/4 is totaly fine. Cia nieko rimto ar smth like that, tiesiog asmeniskai mane (ne mano deck'us) nervinantis deck'as. biggrin.gif Nes neatsimenu metos kur buvo tokiu kaip dabartinei. ^^

Tu gal pries metus laiko nesekei kokia pasaulio meta buvo? Dabar kokius triskart labiau diverse...O dėl kainos tai vis tiek ją diktuoja rezultatai daugiausiai.

Ðià þinutæ keitë Skirmis, 2014-12-09 20:37
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Silorai
raðyti 2014-12-10 12:14
Paraðyta: #11


Su gyvenimu nuo 1990

Grupë: Nariai
Ið kur: Vilnius
QUOTE(Skirmis @ 2014-12-09 20:36) *

Tu gal pries metus laiko nesekei kokia pasaulio meta buvo? Dabar kokius triskart labiau diverse...O dël kainos tai vis tiek jà diktuoja rezultatai daugiausiai.


Khem.... Caw Blade... Khem
Kalbant apie deck'us, tai pakankamai smagi siuo metu meta, nes skirtingi deck'ai laimi fnm'us ir GP. Taip panasiu yra daug, bet nera tos senos busenos kur yra 70% deck'o X, 25% decku sukurtu pries deck'a X ir 5% homebrews/rdw. Dabar yra toks jausmas kaip rock-paper-scissors-lizard-spock.

PS. Nezinau, gal sita commenta reiktu prie standart meta rasyt.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2014-12-20 22:47
Paraðyta: #12
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
2014-12-20, PPTQ Vancouver Top 8

I vieta - Domantas Zavadzkis
Abzan midrange
» Slapukas (spoiler) «


II vieta - Lukas Lazarevas
Temur aggro
» Slapukas (spoiler) «


III vieta - Algirdas Neniškis
AC/DC - Whip
» Slapukas (spoiler) «


IV vieta - Vilius Motiejūnas
Temur Monsters
» Slapukas (spoiler) «


V vieta - Liutauras Valaitis
BW midrange
» Slapukas (spoiler) «


VI vieta - Vytautas Bruzgis
Abzan midrange
» Slapukas (spoiler) «


VII vieta - Augustinas Dvilinskas
Brian "Brian Kibler" Kibler List
» Slapukas (spoiler) «


VIII vieta - Erikas Rudenia
Abžan midrange
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Algirdas, 2015-03-15 22:26


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sielagaudys
raðyti 2014-12-21 13:53
Paraðyta: #13


The Banbringer

Grupë: Moderatoriai
Ið kur: Vilnius
Gráþtant prie kaþkada vykusios diskusijos: dël Viliaus ir Luko decklistø dar galima ginèytis, bet Augusto deckà vadinti monstrais dël pusantro krano dràsoka - tai tiesiog Temur aggro, praktiðkai Kiblerio listas smile.gif


--------------------
Mano mainai
Mano pirkinukai
Anot Alekso (2016), „The only thing I'm obssesed with more than deck pimping is my dog.“
Level 2 Judge. Want to become a Judge? Have any MtG/tournament-related questions? Don't hesitate to message me!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ClockworkAlice
raðyti 2014-12-21 14:07
Paraðyta: #14
Grupë: Nariai
Ið kur: Vilnius
Kiek nustebino Algirdo pasirinkimas žaisti tik vieną voriuką. Ar netrūko jo suteikiamo mill/card selection/visiškos bėdos atveju - reach? Ar tiesiog kitos kaladės kortos yra geresnės?

Ðià þinutæ keitë ClockworkAlice, 2014-12-21 14:09


--------------------
God damn me, jei mano komentarai bus trumpesni nei 300 þodþiø.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2014-12-21 15:28
Paraðyta: #15
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
QUOTE(ClockworkAlice @ 2014-12-21 14:07) *

Kiek nustebino Algirdo pasirinkimas þaisti tik vienà voriukà. Ar netrûko jo suteikiamo mill/card selection/visiðkos bëdos atveju - reach? Ar tiesiog kitos kaladës kortos yra geresnës?

Kuo toliau þaidþiau ðià kaladæ, tuo labiau aiðkëjo, kad retai kada noriu vorà matyti þaidime. Treèiu ëjimu Courser ar removal yra geriau. Mill yra malonus bonusas, bet paèio voro kûnas yra per maþas, todël nepadeda combate ir lengvai mirðta nuo removal. Taèiau jei kalbama apie late game, jis uþsidirbà vienà vietà kaladëje, nes beveik visus þaidimus nori já matyti kapinëse dël sinergijos su Inistrado Siela ir Botagëliu.

QUOTE(sielagaudys @ 2014-12-21 13:53) *

Gráþtant prie kaþkada vykusios diskusijos: dël Viliaus ir Luko decklistø dar galima ginèytis, bet Augusto deckà vadinti monstrais dël pusantro krano dràsoka - tai tiesiog Temur aggro, praktiðkai Kiblerio listas smile.gif

Fixed


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Xemnon
raðyti 2014-12-22 16:45
Paraðyta: #16


Born on Reborn

Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
Tiem kam idomu, pakeitimu savo decke padaryciau. Main: -1 Banishing Light -1 Nissa. +1 Utter End +1 Liliana Vess, dar kazkaip noretusi ikisti 2'a Hornet Queena... oh well. Sideboard: -2 Nyx Fleece Ram +2 Hunt the Hunted -1 Liliana +1 Whip of Erebos


--------------------
Bestebint einanèius þmones gatve, mosuojanèius plaðtakëm.
paveikslëlis
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sielagaudys
raðyti 2015-01-06 17:26
Paraðyta: #17


The Banbringer

Grupë: Moderatoriai
Ið kur: Vilnius
Kadangi buvo susidomëjusiø listu:

2015-01-03, PTQ Brussels

I vieta – Viktors Kazanskis
RG aggro

6x Forest$
6x Mountain$
1x Mana Confluence$
2x Rugged Highlands$
4x Temple of Abandon$
4x Wooded Foothills$
4x Ashcloud Phoenix$
1x Boon Satyr$
4x Elvish Mystic$
4x Fanatic of Xenagos$
4x Goblin Rabblemaster$
4x Heir of the Wilds$
3x Rattleclaw Mystic$
4x Stormbreath Dragon$
4x Crater's Claws$
1x Destructive Revelry$
2x Sarkhan, the Dragonspeaker$
2x Xenagos, the Reveler$
Sideboard
2x Barrage of Boulders$
2x Chandra Pyromaster$
2x Destructive Revelry$
2x Hornet Nest$
4x Magma Spray$
1x Sarkhan, the Dragonspeaker$
2x Xenagos, the Reveler$


--------------------
Mano mainai
Mano pirkinukai
Anot Alekso (2016), „The only thing I'm obssesed with more than deck pimping is my dog.“
Level 2 Judge. Want to become a Judge? Have any MtG/tournament-related questions? Don't hesitate to message me!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2015-02-15 23:38
Paraðyta: #18
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
Repost, dël iðkelto raporto.

2015-01-03, PTQ Brussels

III-IV vieta – Algirdas Neniðkis (5-1 po swiss, 3-èia vieta)
AC/DC – Whip
» Slapukas (spoiler) «


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2015-02-16 00:13
Paraðyta: #19
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
2015-01-31, GPT Seville

I vieta - Edvardas Karlo
GB Constellation
» Slapukas (spoiler) «


II vieta - Aistë Kesminaitë
RDW
» Slapukas (spoiler) «


III vieta - Andrius Averjanovas
Gruul aggro
» Slapukas (spoiler) «


IV vieta - Aleksei Petrov
Jeskai stoukens
» Slapukas (spoiler) «


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2015-03-17 21:02
Paraðyta: #20
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
2015-03-14, GPT Krakow Top8

I vieta - Domantas Zavadzkis
Abzan control
» Slapukas (spoiler) «


II vieta – Andrius Averjanovas
Gruul aggro
» Slapukas (spoiler) «


III vieta – Augustinas Dvilinskas
MarZan midrange
» Slapukas (spoiler) «


IV vieta - Vilius Motiejūnas
UG Feeding the Monsters
» Slapukas (spoiler) «


V vieta – Eglė Devižytė
AC/DC Whip
» Slapukas (spoiler) «


VI vieta – Jonas Drukteinis
R/W aggro
» Slapukas (spoiler) «


VII vieta – Tadas Miceika
WU Heroic
» Slapukas (spoiler) «


VIII vieta – Lukas Lazarevas
Temur aggro
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Algirdas, 2015-03-17 21:21


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2015-04-20 22:28
Paraðyta: #21
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
2015-04-12, GPT Paris Top8

I vieta – Mantas Bagdzevičius
Gw Devotion
» Slapukas (spoiler) «


II vieta – Algirdas Neniškis
AC/DC - Whip
» Slapukas (spoiler) «


III vieta – Jonas Drukteinis
G/R Dragons
» Slapukas (spoiler) «


IV vieta – Tadas Puškorius
GR aggro
» Slapukas (spoiler) «


V vieta – Jurgis Sūdžius
UB control
» Slapukas (spoiler) «


VI vieta – Tadas Miceika
WU Heroic
» Slapukas (spoiler) «


VII vieta – Aleksej Petrov
Mardu midrange
» Slapukas (spoiler) «


VIII vieta – Eglė Devižytė
AC/DC Whip
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Algirdas, 2015-04-20 23:31


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2015-04-20 22:35
Paraðyta: #22
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
GP Krakow Day 1:
Tas pats list kaip ir per GPT Paris. 6-3 (4-3 be byes). Live report.

Day 2 (side events):
Pakeitimai kaladëje:
Maindeck -1 Doomwake Giant$, +1 Torrent Elemental$
Sideboard -1 Sultai Charm$, +1 Doomwake Giant$

Bendras rezultatas per 2 eventus - 6-3. Laimëjau prieð: RDW, Jeskai Dragons, Esper control (!!!), Abzan aggro, Wug Heroic, Gr Devotion. Pralaimëjau prieð: Esper control x2, Abzan aggro.


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ClockworkAlice
raðyti 2015-04-20 23:13
Paraðyta: #23
Grupë: Nariai
Ið kur: Vilnius
Per Rygos PPTQ Milwaukee mano maindeck buvo tas pats (tiesa, abu kartus maine žaidžiau 2 Thoughtseize, ne 3, kaip čia parašyta), tik sideboarde -1 Crux of Fate$, -1 Reclamation Sage$, +1 Unravel the Aether$, +1 Nylea's Disciple$ Silumgar, the Drifting Death$. Po Rygos nusprendžiau padidinti mass removalo kiekį, nes turėti tik vieną nesaugu net turint kaip jį tutorinti - Satyrai ne visada žaidžia tavo naudai, o ir nespėjus nusimilinti kartais norisi antro. Likau nepatenkinta senuoju Silumgaru, nes kol laikiau jį maine, beveik visur norėjau jį išsaidinti, o numetusi į sideboardą, beveik niekur nenorėjau jo įsisaidinti (teoriškai jis turėtų būti geras prieš Abzan, kurio tiesiog per visą tą laiką nesutikau ir nebuvo kaip patikrinti. Gal galėtų būti geras ir prieš Rabblemaster ir Monored kalades, bet čia jis visiškai per lėtas). Gal tiesiog neįvertinu šios kortos vaidmens šioje kaladėje ir dar dėl jo persigalvosiu, bet kol kas Doomwake Giant$ man dirba geriau, nors ir be hexproof.

Rygoje: 1st round bye, 1-2 vs BG Devotion, 1-2 vs Marzan Midrange, 2-1 vs UW Heroic, 2-0 vs RW midrange, 0-2 vs Marzan Midrange. Svarbiausia pamoka: reikia geriau apsvarstyti sideboardą ir pagalvoti ne tik apie tuos matchupus, kuriuos nuolat susitinki.
GPT Paris: laimėjau prieš WR ir 2 GR aggro/midrange, pralošiau prieš GW Devotion, Mardu Midrange, AC/DC - Whip. Svarbiausia pamoka: reikia išmokti kovoti su nuovargiu vėlesniuose raunduose, nes imu blaškytis ir pamiršti elementarius dalykus, kaip elementalis exile zonoje ar tai, kad kaladėje laikau Phariką ne (tik) saviems padarams exilinti. Antra pagal svarbumą pamoka, kurią jau turėjau būti išmokusi, bet vis pasimaunu: jei keepini handą su 2 žemėm ir be satyro/caryatidės, paskui nesiskųsk, kad netraukei žemių, nes to ir nusipelnei.

Edit: neteisingai buvau surašiusi Rygos sideboardą, praėjus laikui daug kas galvoje susimaišo.
Edit edit: Ačiū už decklisto pataisymą.

Ðià þinutæ keitë ClockworkAlice, 2015-04-21 08:00


--------------------
God damn me, jei mano komentarai bus trumpesni nei 300 þodþiø.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2015-04-20 23:32
Paraðyta: #24
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
QUOTE(ClockworkAlice @ 2015-04-21 00:13) *

(tiesa, abu kartus maine þaidþiau 2 Thoughtseize, ne 3, kaip èia paraðyta)

Fixed. I'm only human smile.gif


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2015-05-11 19:36
Paraðyta: #25
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
PPTQ Milwuakee, 2015-04-25, Top 4

I vieta – Algirdas Neniškis
AC/DC - Whip
» Slapukas (spoiler) «


II vieta – Robertas Murza
Sultai control
» Slapukas (spoiler) «


III vieta – Jonas Drukteinis
R/G Dragons
» Slapukas (spoiler) «


IV vieta – Julius Žadeikis
Jeskai tokens
» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Algirdas, 2015-05-11 19:36


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sielagaudys
raðyti 2015-09-13 14:35
Paraðyta: #26


The Banbringer

Grupë: Moderatoriai
Ið kur: Vilnius
WMCQ #1 2015, 2015-08-22, Top 8

I vieta – Algirdas Neniškis
Abzan Constellation
» Slapukas (spoiler) «


II vieta – Povilas Gečas
Abzan Delve
» Slapukas (spoiler) «


III vieta – Andrius Averjanovas
Jund Walkers
» Slapukas (spoiler) «


IV vieta – Liutauras Valaitis
Abzan Control
» Slapukas (spoiler) «


V vieta – Andrius Rakovas
Abzan Aggro
» Slapukas (spoiler) «


VI vieta – Domantaz Zavadzkis
Jacekai
» Slapukas (spoiler) «


VII vieta – Vilius Motiejūnas
Naya Superfriends
» Slapukas (spoiler) «


VIII vieta – Aleksas Bradūnas
Jeskai midrange
» Slapukas (spoiler) «


#geriauvėliauneiniekada

Ðià þinutæ keitë sielagaudys, 2015-09-14 00:02


--------------------
Mano mainai
Mano pirkinukai
Anot Alekso (2016), „The only thing I'm obssesed with more than deck pimping is my dog.“
Level 2 Judge. Want to become a Judge? Have any MtG/tournament-related questions? Don't hesitate to message me!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2016-05-28 18:50
Paraðyta: #27
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
Algirdas Neniškis, 2016-05-28, Standard league, I vieta (po swiss - IV; 3-1-1)
Pieniškos dešrelės v3.0

» Slapukas (spoiler) «


Ðià þinutæ keitë Algirdas, 2016-06-21 21:58


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algirdas
raðyti 2016-06-22 08:31
Paraðyta: #28
Grupë: Teis�jai
Ið kur: Vilnius
WMCQ 2016 #1, 2016-06-18, Top8

I vieta - Andrius Averjanovas
G/W Tokens
» Slapukas (spoiler) «