DUK - Paieðka - Nariø sàraðas - Kalendorius
Pilna versija: Wilioox pirkiniai
Magic: The Gathering forumas > Turgelis > Aukcionai: perkama
Wilioox
Commander ir Cube stuff pageidautinas anglų kalbos, kuo naujesnės edicijos.
Orientuotis į MKM Price Trend.

Standard

Legion Lieutenant$
Oathsworn Vampire$
Elenda, the Dusk Rose$
Twilight Prophet$
Champion of Dusk$

Legacy
4x Grove of the Burnwillows$
4x Punishing Fire$
2x Flusterstorm$
2x Tarmogoyf$

Commander

Guul Draz Assassin$
Necropolis Regent$
Mistveil Plains$
Master Warcraft$

FOIL only:

Foil MM2017 only:
Azorius Signet$
Dimir Signet$
Golgari Signet$

Azorius Guildgate$
Dimir Guildgate$

Suspended
» Slapukas (spoiler) «


Nupirkta:
» Slapukas (spoiler) «
Wilioox
Bump su pirkiniais standartui ir komanderiui. Už pigius foilus gausit bonusą.

Moderatoriai - galit pratrint iki viršaus. Ačiū!
Yarra
Indulgent Aristocrat - 15 centu
Insolent Neonate - 15 centu
Blood Seeker - 10centu

Popieþius
Asylum visitor 0.5
Wilioox
QUOTE(Yarra @ 2017-10-26 05:31) *

Indulgent Aristocrat - 15 centu
Insolent Neonate - 15 centu
Blood Seeker - 10centu

Yarra anksti keliasi ohmy.gif
Tinka.

QUOTE(Popieþius @ 2017-10-26 08:28) *

Asylum visitor 0.5

Ok.
gambler
Drana, Liberator of Malakir - 3.5
Wilioox
QUOTE(gambler @ 2017-10-26 14:07) *

Drana, Liberator of Malakir - 3.5

Deal
gambler
Foil crib swap - 1
Wilioox
QUOTE(gambler @ 2017-10-26 20:38) *

Foil crib swap - 1

0.5 ? Regular is like 0.2.

You can add Gonti to this, don't need the contempts anymore.
gambler
QUOTE(Wilioox @ 2017-10-26 22:55) *

0.5 ? Regular is like 0.2.

You can add Gonti to this, don't need the contempts anymore.


Ok. With gonti
Wilioox
Bump. Rytojui ir ðeðtadieniui labai noriu Bontu's Reckoningø ir UB cyclelandø. Pravaliau vampyrus kuriuos gavau, likusiø vis dar ieðkau. Ir jei pas kà nors uþsiliko MM foiliniø signetø ir landø - paimèiau.
Tai yra supaprastinta forumo versij. Jei nori matyti pilnavertá forumà, spausk èia.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.